Zen-meditatie

Mediteren is het zich naar binnen keren, naar de kern op zoek gaan.
Telkens weer terugkeren naar ons onzichtbaar, innerlijk centrum waar we in voeling komen met de binnenkant van de werkelijkheid en allereerst van onszelf.

Zelf geworteld in een christelijke traditie, willen we openstaan voor wat andere religieuze tradities ons aanreiken. Uitgaande van de Oosterse visie dat geest en lichaam een éénheid vormen, werken geest en lichaam van meet af samen.
De zen-meditatie is een objectloze meditatievorm. De methode van het zitten en ademen, en de daarmee samenhangende bewustzijnsontlediging zijn ontleend aan de traditie van het zen-boeddhisme: het zazen. Zazen kan door iedereen beoefend worden, zonder onderscheid van ras, geslacht, nationaliteit, religie of geloof.

Termen

 

Sesshin meerdere dagen van meditatie
Zazen zitmeditatie, dit is het hoofdbestanddeel van een zensesshin
Kinhin wandelmeditatie, als onderbreking tussen twee zazen perioden
Teisho toelichting, onderricht door zenleraar
Dokusan persoonlijk gesprek met de zenleraar
Samu geconcentreerd werken in stilte
Zendo meditatieruimte