Hof Zevenbergen

Blogt!

ik geloof in Menswording

als een verlangen van ieder mens

om zich gelukkig te weten

als een te realiseren weg

die met vallen en opstaan

op eigen wijze gegaan wordt

slechts in zorgzaam contact met anderen

en met al wat een mens omringt

ik geloof in Menswording

als een liefdesavontuur

tussen God en iedere mens

dat zich ten diepste getoond heeft

in Jezus van Nazareth

ik geloof in Menswording

als doel en zin van mijn leven

als leidraad voor mijn keuzes

als oproep om anderen hierbij tot steun te zijn

tot voltooiing van deze wereld

   


Rechten voorbehouden